Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Wyrównywanie Różnic Między Regionami”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

W 2021 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” będą realizowane następujące obszary:
obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Konińskiego (dane dostępne stronie www Funduszu – „Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 r.[…]”) nie może przekroczyć:
- 55 % kosztów jego realizacji w obszarze A,
- 55 % kosztów jego realizacji w obszarze B,
- 50 % kosztów jego realizacji w obszarze C,
- 70 % kosztów jego realizacji w obszarze D (+10 p.p. dla WTZ),
- 20 % kosztów jego realizacji w obszarze E,
- 80 % (przeciwdziałanie degradacji WTZ) kosztów jego realizacji w obszarze F,
- 30 % środków otrzymanych algorytmem – dla obszaru G.

Termin składania wniosków to 15 lutego 2021r.
Wnioski należy składać w PCPR, pokój 468.
Informacji udziela Tomasz Kubalak, tel. 63 243 03 10, e-mail: tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl

Wniosek

 

 

 

Komentarze są wyłączone.