Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

XIII Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. Witolda Friemanna.

XIII Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. Witolda Friemanna.

Konińskie Towarzystwo Muzyczne przy współpracy Miasta Konin i Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego,
zorganizowało XIII Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. Witolda Friemanna, który rozpoczął się 26 sierpnia w konińskim ratuszu.

Justyna Robak zagrała Suitę wiolonczelową nr 2 J.S.Bacha. Weronika Grenda również zagrała Bacha - Suitę wiolonczelową nr 5. Myśli i pastele Witolda Friemanna usłyszeliśmy w wykonaniu kontrabasisty Szymona Guzowskiego, przy akompaniamencie pianistki Marii Koszewskiej-Wajdzik. Altowiolista Lech Bałaban zagrał kompozycję Dariusza Przybylskiego (światowej sławy twórca z Konina)
zatytułowaną Down - było to konińskie prawykonanie tego utworu. Koncert zakończył duet: Ewa Guzowska i Tomasz Kandulski. Wspólnie wykonali opracowaną przez altowiolistkę kompozycję, R. Gantalii Sonatę na altówkę i gitarę.

Kurs zakończy się 29 sierpnia (sobota). Do tego czasu z młodymi instrumentalistami pracować będą w czasie zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej: dr Ewa Jelińska, dr Maria Koszewska-Wajdzik, dr Krzysztof Sowiński, dr Piotr Niewiedział, dr Tomasz Kandulski, mgr Wojciech Jeliński - pracownicy naukowi poznańskiej AM oraz koninianka Alicja Wardęcka-Gościńska. Kurs altowiolistów
poprowadzi prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu i Bydgoszczy Lech Bałaban wraz z dyrektorem artystycznym prof. Ewą Guzowską
z AM w Poznaniu.

Kurs zakończy się w sobotni wieczór uroczystym koncertem w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie.

 

źródło/zdj.konin.pl

Komentarze są wyłączone.