Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

“XV Liryczne Spotkania z Norwidem”-konkurs recytatorski.

"XV Liryczne Spotkania z Norwidem”-konkurs recytatorski.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie wraz z Trzecim Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Koninie ,zapraszają uczniów w wieku od 14 do 19 lat do udziału w powiatowym konkursie recytatorskim „XV Liryczne Spotkania z Norwidem”.

Szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania video - w formacie mp4, które będzie zawierało prezentację wybranego wiersza C.K. Norwida. Czas recytacji - do 5 minut.
Nagranie powinno być wykonane jednym ujęciem, bez ruchu kamery i bez montażu, w planie pełnym - widoczna cała postać, amerykańskim - od kolan w górę lub średnim - od pasa w górę. W nazwie pliku zamieszczamy imię i nazwisko recytatora oraz skrót nazwy szkoły.

Organizatorzy powołują komisję artystyczną, która oceniać będzie prezentację wg kryteriów:
-  dobór tekstu
-  sztuka interpretacji
-  kultura słowa
-  ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22 marca 2021 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca 2021 roku w formie komunikatu na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne i książkowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorami konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin
tel.63 242 85 37
e-mail: sekretariat@mbp.konin.pl
www.mbp.konin.pl

Trzecie Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida w Koninie
ul. K. Szymanowskiego 5
62-510 Konin
tel.63 244 87 07
e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
www.3lokonin.pl

 

 

 

źródło:mbp.konin.pl

Komentarze są wyłączone.