Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się w środę 30 marca.

Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej starostwa i przebiegać będzie wg następującego porządku:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2021 r.
6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2021 r.
7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2021 r.
8. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu Life 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego
na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.

 

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.