Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zabytkowa synagoga zachwyca.

Zabytkowa synagoga zachwyca.

Władze Miasta Konina oficjalnie pozyskały zabytkową synagogę i plac po domu talmudycznym przy ulicy Mickiewicza, na zasadzie zamiany za działkę inwestycyjną.
Po wielu latach nareszcie otworzyły się drzwi zabytku dla dziennikarzy i władz miasta.

Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina:
"Jeden z najcenniejszych zabytków wraca we władanie samorządu Miasta Konina. Jest to bardzo ważne dla samej historii miasta, ponieważ kultura żydowska, społeczność żydowska przed wojną była bardzo silna w naszym mieście. Jest to tożsamość naszego miasta, dlatego należy o ten zabytek dbać."

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina:
"W marcu zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie zewnętrzne na przebudowę synagogi. Dysponujemy gotową dokumentacją. Nad szczegółową koncepcją funkcjonalną będziemy pracować. Wstępnie, tak jak zapowiadaliśmy, chcemy przeznaczyć obiekt na cele kulturalne, uruchomić tam, gdzie się da funkcje komercyjne, utworzyć w niej centrum kultury żydowskiej. Chcemy, aby była ważnym punktem na mapie turystycznej.Stan budynku jest poprawny, obiekt nie posiada nakazów konserwatorskich."

Władze miasta chcą bowiem, by synagoga pełniła funkcje kulturalne, a także była centrum kultury żydowskiej.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.