Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zamknięte ulice na V osiedlu.

Część ulicy Wyzwolenia zamknięta, 11 Listopada, Zakole rozkopane. Od dziś (27 kwietnia)
do 30 czerwca zmienia się organizacja ruchu w tej części miasta z powodu budowy połączenia ulic Wyzwolenia i Paderewskiego.

Prace będą prowadzone etapami po jednej lub drugiej stronie tych ulic, żeby zachować ciągłość i bezpieczeństwo ruchu. Powstaną tam nowe chodniki i przebudowane zostaną sieci podziemne.

Wprowadzone zostały objazdy: 11 Listopada - Zakole - Okólna - Sosnowa
do ul. Wyzwolenia. Odcinek ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. 11 listopada  skrzyżowania z ul. Sosnową zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Na odcinku prowadzonych robót (11 Listopada - Zakole) przewidziane jest zawężenie pasów ruchu, jednak ruch będzie się odbywał jak do tej pory dwukierunkowo – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Sosnowej z uwagi na zamknięcie odcinka
ul. Wyzwolenia zostanie wprowadzona zmiana pierwszeństwa dla kierujących. Droga wyjazdowa z bloków i garaży na ul. Wyzwolenia będzie drogą podporządkowaną. Z uwagi na plac budowy oraz sprzęt ciężki jaki się tam porusza prosimy uczestników ruchu
o zwracanie szczególnej uwagi na wyjazdy z budowy oraz sprzęt budowlany realizujący roboty drogowe . Wobec tego prosimy kierowców oraz pieszych o stosowanie się do znaków drogowych oraz zwracanie szczególnej uwagi na wyjazdy z budowy oraz sprzęt budowlany.

Komentarze są wyłączone.