Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zasady rejestracji w PUP w Koninie.

Zasady rejestracji w PUP w Koninie.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest realizowana poprzez elektroniczny system rejestracji.

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wprowadził rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez wypełnienie wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji.
Możliwe są dwa sposoby rejestracji:

1.Pełna rejestracja za pośrednictwem Internetu, z której mogą skorzystać osoby dysponujące:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym
W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane,  a wniosek opatrzony jednym z powyżej wskazanych bezpiecznych podpisów. Rejestracja nastąpi z dniem złożenia wniosku.

2.Prerejestracja  - osobom, które nie posiadają jednego z ww. podpisów,   po przekazaniu danych za pomocą formularza elektronicznego, zostanie wyznaczony termin stawiennictwa w urzędzie pracy, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Rejestracja nastąpi z dniem stawiennictwa w urzędzie pracy.
Elektroniczny system rejestracji dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie umówienie wizyty telefonicznie pod numerem  tel. 63 24 77 822.
Bezpośrednia obsługa możliwa będzie przy zachowaniu niezbędnych zasad ostrożności. Osoby umówione na wizytę zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.  Na wizytę należy przychodzić  bez osób towarzyszących i na umówioną godzinę. Spóźnione spotkania nie będę realizowane. 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.