Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

“Zasłużony dla Miasta Konina” – dr Grzegorz Jankowski i Szymon Pawlicki.

"Zasłużony dla Miasta Konina" - dr Grzegorz Jankowski i Szymon Pawlicki.

Rada Miasta Konina nadała pośmiertnie tytuł "Zasłużony dla Miasta Konina" dr Grzegorzowi Jankowskiemu, ordynatorowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szymonowi Pawlickiemu, aktorowi i działaczowi Solidarności.

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Konina" to wyraz uznania i szacunku wobec osób, które swoją pracą i dokonaniami zapisały się w historii naszego miasta.

O nadanie dr. Jankowskiemu tytułu "Zasłużony dla Miasta Konina" wnioskował dyrektor szpitala w Koninie Leszek Sobieski.
Dr Grzegorz Jankowski urodził się w Jarocinie. W naszym mieście rozpoczął pracę zawodową i był z nim przez lata związany. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończył w 1996 roku. Pracę zawodową rozpoczął od stażu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Następnie otworzył specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pod kierownictwem dr Andrzeja Ziajki. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał w 2000 roku, a tytuł specjalisty w roku 2005. Staż zawodowy w konińskim szpitalu odbywał na przełomie 1996 i 1997 roku, następnie został zatrudniony jako młodszy asystent w Oddziale OIOM WSZ w Koninie. W dniu 1 marca 2009 roku objął stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które zajmował do dnia nagłej śmierci. Był również Przewodniczącym Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Zmarł w grudniu 2020 roku w wieku 49 lat.

„Dr Jankowski z wielkim zaangażowaniem ratował życie i zdrowie wielu pacjentów. Dał się poznać jako dobry człowiek, który poświęcał wiele czasu rodzinom zatroskanym o życie swoich bliskich. Był dobrym kolegą i współpracownikiem. Cieszył się ogromnym szacunkiem pracowników oddziału ze względu na profesjonalizm, zaangażowanie i empatię. Choć mieszkał poza Koninem, to jednak z tym miastem związał swoje życie zawodowe, poświęcając się dla ratowania zdrowia jego mieszkańców”.

Z wnioskiem o nadanie Szymonowi Pawlickiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina” wystąpił Prezydent Miasta Konina.
Roman Szymon Pawlicki – koninianin, aktor, działacz społeczny, aktywny działacz NSZZ „Solidarność” i opozycjonista w czasach PRL, współpracownik prezydenta RP Lecha Wałęsy. W końcu lat 50. kierował Powiatowym Domem Kultury w Koninie, był założycielem i reżyserem kabaretu „Koński Ogon”. Grał na deskach teatrów w Gnieźnie, Tarnowie, Częstochowie, Kaliszu, Bydgoszczy, Gdyni i Krakowie. W latach 1974-79 i 1980-81 związany z Teatrem Dramatycznym w Gdyni. Będąc jego aktorem, został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Aresztowany w stanie wojennym. Po zwolnieniu z więziennego szpitala w Bydgoszczy decyzją Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nie wrócił na teatralne sceny. Występował jednak dla publiczności w świątyniach i w prywatnych mieszkaniach.
W 1989 roku współorganizator Komitetu Obywatelskiego w Gdańsku, przewodniczący Biura Kultury Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1990-94 był radnym Rady Miasta Gdyni, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Pracował w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, działał w Lidze Morskiej i Rzecznej. Od 2000 roku był emerytem. Na miejsce zamieszkania wybrał Ślesin. Chętnie współpracował z młodymi ludźmi, brał udział w lokalnych wydarzeniach, angażował się w niezależne produkcje filmowe. Z jego inicjatywy przed konińskim ratuszem stanął pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 2011 roku honorowy gospodarz Salonu Poezji Anny Dymnej w Konińskim Domu Kultury. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2007 rok), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015 rok). 11 marca 2012 roku zarząd Związku Artystów Scen Polskich jednogłośnie uchwałą przyznał mu Honorową Plakietę z napisem: „Koledze Szymonowi Pawlickiemu, artyście, działaczowi społecznemu wielce zasłużonemu dla szlachetnej idei Solidarności”. Zmarł 25 stycznia 2021 roku w wieku 85 lat.

 

 

 

źródło/zdj:konin.pl

Komentarze są wyłączone.