Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zastępca Prezesa NFOŚiGW z wizytą w MPEC-Konin.

W siedzibie MPEC-Konin odbyło się w poniedziałek spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Arkadiuszem Michalskim. Celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem inwestycji „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.

W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP  Leszek Galemba oraz Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów. Podczas spotkania została omówiona kwestia finansowania geotermii.
Wartość inwestycji wynosi 60,6 mln zł brutto, z czego netto: 26,3 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, 15 mln pożyczka z NFOŚiGW, 4 mln zł z budżetu Miasta Konina oraz 4,2 mln zł stanowią środki własne MPEC-Konin.

NFOŚiGW wspiera finansowo trzy realizowane obecnie przez MPEC-Konin inwestycje: „Przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina”, „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczej miasta Konina” oraz „Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.

Prezes Zarządu MPEC-Konin Sławomir Lorek:
„Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy na owocną współpracę w przyszłości dla dobra mieszkańców i klimatu.”

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.