Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zbieramy Pamiątki na 150-lecie OSP „Starówka” w Koninie!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie i Komitet Obchodów 150-lecia OSP „Starówka” apelują o przynoszenie wszelkich pamiątek związanych z jednostką.

Zawód strażaka cieszy się w naszym kraju wysokimi ocenami i prestiżem. Strażacy ochotnicy oprócz zapewniania obywatelom poczucia bezpieczeństwa, prowadzą wiele działalności o charakterze społecznym i kulturalnym. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych to nasi znajomi, sąsiedzi, krewni, najbliżsi w rodzinie. Ich działania i dokonania są godne szacunku, często podziwu.

Ochotnicza Straż Pożarna „Starówka” w Koninie, niedługo, bo w maju 2024 roku będzie obchodzić 150 lecie swojego powstania. Przez te lata wielu mieszkańców Starego Konina, nowych osiedli i rodzin zamieszkałych często w odległych rejonach kraju wspominają udział swój, bądź swoich bliskich lub znajomych w działaniach strażaków ochotników. Uczestniczyli w akcjach gaśniczych i wydarzeniach organizowanych przez strażaków. W domowych archiwach zostały zdjęcia, zapiski, dokumenty, pamiątki…i co tam jeszcze.

Komitet Organizacyjny obchodów półtorawiecznego istnienia OSP „Starówka” zwraca się z prośbą do mieszkańców Starego Konina oraz dzielnic i innych miejscowości w Polsce, aby przeszukali swoje zasoby ze zdjęciami, pamiątkami, dokumentami. Prosimy o kontakty z Miejską Biblioteką Publiczną, która za pokwitowaniem przyjmie pamiątki w depozyt, odpowiednio je legalnie przeniesie na nowoczesne nośniki, bądź przekaże do archiwum OSP „Starówka” lub archiwum państwowego. Na życzenie właściciela bądź osoby zainteresowanej materiały po wykorzystaniu zostaną zwrócone. Zachęcamy też do pisania wspomnień, które będziemy mogli wykorzystać w okolicznościowym wydawnictwie.

Apelujemy! Zaufajcie nam. Przekażcie do wykorzystania. Dajcie szanse Waszym często bezcennym pamiątkom przejść do historii. Niech staną się dostępne zainteresowanym.

Komentarze są wyłączone.