Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

ZE PAK uruchamia program pomocowy dla pracowników.

ZE PAK uruchamia program pomocowy dla pracowników.

Około 100 pracowników kopalni węgla brunatnego Konin oraz PAK Górnictwo zostanie objętych pilotażowym programem pomocowym dla osób odchodzących z górnictwa. Zostaną przeszkoleni oraz otrzymają pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Pracownicy ZE PAK nadal nie mają środków finansowych z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma być narzędziem finansowania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej transformacji energetycznej polskich regionów górniczych.

Piotr Woźny, prezes ZE PAK:
„Udało nam się uruchomić pilotażowy program wsparcia naszych pracowników i będę robił wszystko, aby zakończył się on sukcesem. Odwlekające się terminy wsparcia pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK ze środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powodują, że nie możemy już dłużej czekać i musimy wdrażać oraz finansować z własnych środków działania wspierające naszych ludzi.”

Programem zostanie objętych blisko 100 pracowników kopalni węgla brunatnego Konin oraz PAK Górnictwo (spółki górnicze grupy ZE PAK na 30 września 2021 roku zatrudniały 1900 osób).
Spółki górnicze wchodzące w skład grupy kapitałowej ZE PAK - kopalnia węgla brunatnego Konin oraz PAK Górnictwo - podpisały umowę o współpracy z firmą doradztwa zawodowego Jobs First. Celem umowy jest wsparcie pracowników polegające na znalezieniu nowego zatrudnienia.

W roku 2022 wyczerpane zostaną zasoby węgla w odkrywce Jóźwin i odkrywce Drzewce. Ostatnią odkrywką eksploatowaną przez konińską kopalnię będzie złoże Tomisławice.

 

 

 

,

Komentarze są wyłączone.