Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zespół Szkół Technicznych do likwidacji.

Dawna „Hutnicza” do likwidacji.

Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Kolskiej w Koninie ma zostać zlikwidowany. Taką decyzję podjęły władze miasta, ale muszą ją zatwierdzić również radni. Głosowanie nad uchwałą w tej sprawie w środę 27 stycznia.

O przetrwanie szkoły walczą jej uczniowie i nauczyciele. Ci pierwsi protestowali dziś na Placu Wolności przed Urzędem Miasta. Do zebranych wyszedł zresztą wiceprezydent Witold Nowak i zaprosił delegację do swojego gabinetu. Tam przekonywał, że to najmniejsza ze szkół średnich, a przy tym najdroższa. Nie przybywa do niej uczniów, a jednocześnie maleją środki z subwencji oświatowej i coraz większy ciężar jej utrzymania spada na samorządy, które są w coraz trudniejszej sytuacji budżetowej, stąd decyzja o likwidacji.

Do szkoły uczęszcza 300 uczniów, a zatrudnia ona 40 osób, nauczycieli i pracowników obsługi. Po likwidacji placówki uczniowie zostaną przeniesieni do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Plany wobec pracowników nie są jeszcze znane. Prezydent Nowak deklarował dzisiaj, że zrobi wszystko, żeby przynajmniej część z nich nadal uczyła młodzież z ZST.

Uczniowie jednak są przeciwni. Chwalą kameralny charakter szkoły, dzięki czemu nie czują się anonimowi i mogą liczyć na indywidualne wsparcie nauczycieli, za którymi stoją murem, domagając się dla nich gwarancji pracy.

We wtorek, 26 stycznia, zbiera się Komisja Oświaty Rady Miasta, która wniosek o likwidację ma zaopiniować. W jej obradach ma też uczestniczyć Prezydent Miasta, który między innymi poinformuje, jakie oszczędności ma przynieść rozwiązanie ZST.

Komentarze są wyłączone.