Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Przemysłowej.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w związku z budową połączenia ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie oraz modernizacją linii kolejowej E-2-” z dniem 27.05.2020r. została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z powyższym na odcinku ul. Przemysłowej i Paderewskiego wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Przemysłowej przewiduje zamknięcie zachodniej strony tej ulicy i skierowanie ruchu na pas który został już wykonany. Ruch wschodnią częścią ulicy będzie odbywał się po 2 pasach (1 w kierunku z Konina i 1 w kierunku do Konina) w każda stronę na odcinku między stacjami benzynowymi BP. Wjazd na stację paliw BP będzie możliwy tylko z ul. Przemysłowej - od Ślesina a wyjazd - wyłącznie w prawą stronę w kierunku centrum.

Etap II przebudowy zakłada zamknięcie północnej strony ul. Paderewskiego. Ruch pojazdów zostanie skierowany na jedną stronę (południową) ulicy Paderewskiego. Zjazdy na tym odcinku będą możliwe tylko do pobliskich stacji benzynowych BP (w prawo z ul. Przemysłowej) oraz Orlen (w prawo dla jadących ul. Paderewskiego z kierunku od Ronda WOŚP). Ulica Torowa na czas trwania robót etapu II będzie otwarta dla ruchu w obu kierunkach, a wyjazd z niej będzie ograniczony tylko w prawą stronę w kierunku ul. Przemysłowej co zostanie oznakowane odpowiednio znakami pionowymi i poziomymi. Przejście dla pieszych w ciągu ul. Paderewskiego będzie funkcjonowało bez zmian.

Budowa połączenia ulic Wyzwolenia i Paderewskiego to koszt około 85,5 miliona złotych.

Fot.rc.fm

Komentarze są wyłączone.