Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Znakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego.

Miasto Konin rozpoczęło oznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego. Zakończono właśnie pierwszy etap projektu.

Projekt oznakowania Konińskiego Szlaku Miejskiego polega na umieszczeniu na najcenniejszych zabytkach tablic informacyjnych
w językach: polskim i angielskim, zawierających opis obiektów oraz specjalny znak informacyjny umieszczany na zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Miasto Konin zakończyło właśnie pierwszy etap projektu. Tablice informacyjne zostały zawieszone na pięciu obiektach.
W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oznakowane zostały: kościół pw. św. Bartłomieja, ratusz, dworek Zofii Urbanowskiej, willa Reymonda i budynek dawnego „Starostwa”, czyli obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Wolności.

W przyszłym roku rozpocznie się drugi etap projektu. Planowane jest umieszczenie znaków na wszystkich obiektach znajdujących się wykazie zabytków Miasta Konina.

Oznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego to projekt realizowany ze środków miasta.

 

 

 

 

 

źródło/zdj.Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.