Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zostań rachmistrzem NSP 2021.

Zostań rachmistrzem NSP 2021.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski jako Gminny Komisarz Spisowy w Koninie, ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, w ramach przeprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.