Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zostaw 1% podatku w Koninie.

Miasto Konin zachęca mieszkańców do przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pieniądze przekazać można fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych. Można wesprzeć stowarzyszenia sportowe, kulturalne, te, które działają w dziedzinie ekologii, bądź też takie, które zajmują się poprawą bezpieczeństwa czy promocją inicjatyw społecznych.

Poniżej znajduje się link z listą organizacji pożytku publicznego działających w Koninie. W tabeli są dane organizacji, które znajdują się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego. Zgodnie z tym wykazem w Koninie zarejestrowane są 23 organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego, a co za tym idzie uprawnione do 1% podatku za 2021 rok. W tabeli przekazujemy również dane organizacji będących oddziałem/filią w Koninie. Wykaz ten został sporządzony na podstawie danych uzyskanych od organizacji. Dla nich należy wpisać cel szczegółowy.

LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

 

Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.