Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zwolnienia grupowe w ZE PAK SA.

Zwolnienia grupowe w ZE PAK SA.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. informuje o możliwości zwolnienia 237 osób w PAK KWB Adamów SA i PAK Górnictwo Sp. z o.o.

Zarząd PAK KWB Adamów SA podjął decyzję o wstrzymaniu działania odkrywki Adamów. Sytuację spowodował kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa. Pomimo, że pod ziemią zalegają jeszcze trzy miliony ton węgla, władze spółki obawiają się, że trudno będzie znaleźć odbiorców wydobytego surowca. Aby spółka mogła dalej funkcjonować, potrzeba około 70 mln zł.
Zamknięcie odkrywki odbywać się będzie etapami. W pierwszej kolejności zawieszone będzie zdejmowanie nadkładu i zwałowanie, w kolejnym etapie - wydobycie węgla.
Sytuacja ekonomiczna zmusiła władze spółki do podjęcia decyzji o zwolnieniach grupowych. Obecnie szacuje się, że może to być nawet 237 pracowników - 111 z PAK KWB Adamów SA i 126 z PAK Górnictwo Sp. z o.o. Proces zwalniania będzie trwał kilka miesięcy – zacznie się z początkiem lipca a zakończy w październiku. Związki zawodowe zostały poinformowane o planowanych zwolnieniach, w związku z tym, władze spółki wraz z przedstawicielami związków, wspólnie zadecydują o ostatecznej liczbie zwolnionych pracowników.
Zarząd PAK KWB Adamów SA będzie rozmawiał z urzędnikami z Urzędu Pracy w Koninie i w Turku, aby pomogły one w znalezieniu pracy zwolnionym osobom. Będą też rozmowy na temat możliwości przekwalifikowania się.

Wstrzymanie wydobycia węgla nie oznacza całkowitego zamknięcia spółek. Decyzja o dalszej działalności zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Fot. rp.pl

Komentarze są wyłączone.